V rámci restitucí a restitučních nároků je zapotřebí trochu přidat na rychlosti. Kdo je restituentem, ten moc dobře ví, že stát není bezedná studna. Vracení náhradních pozemků v rámci restitučních nároků se také blíží ke svému dnu, což státní pozemkový úřad také může potvrdit. A co získají potom lidé, kterým je schválen nárok na navrácení zemědělské půdy, pastvin, nebo lesů? Náhradní pozemky? Peníze? A kolik peněz? Aby to nebylo pár korun, kterými budou Vaše původní pozemky oceněny. Proto je zapotřebí neváhat a něco vbrzku podniknout.

Možnost by tu byla

Máte několik možností, co udělat. Jedna z nich je i prodej. Prodej restituce, nebo restitučního nároku. Možná se Vám vyplatí ocenění Vašich pozemků také někým jiným, než státem! Nezískáte sice pozemek, ale získáte adekvátní sumu peněz za pozemek. Na Vás je rozhodnutí, zda očekávat od státního pozemkového úřadu náhradu jiným pozemkem, nebo peníze. Nebo se rozhodnout dříve a prodat restituci někomu, kdo se o všechny další náležitosti postará. Tradice Vašich pozemků byly už stejně narušeny, takže konejte.