V domácnostech nelze používat odvlhčovačů vzduchu průmyslového typu, nejen pro jejich rozměry, pro domácnost zbytečně velký výkon i nároky na spotřebu energie. Průmyslové typy jsou některé konstruovány jako naftové a potřebují přívod čerstvého vzduchu a naopak zase odvod spalin, což by v domácnostech jistě nebylo příliš praktické.

Domácí typy

Dělí se obecně do dvou různých skupin a to na adsorpční a kondenzační. Adsorpční (nebo též absorpční) se používají již dlouhou dobu. Poslední modely však se svojí činností od klasických starších typů podstatně liší. Ve starších typech se vodní pára jímala na páru pohlcující látku – takzvaný absorbent. Je mnoho takových látek, které nasávají páru z okolního prostředí. Nejobyčejnější je například kuchyňská sůl neboli chlorid sodný. Ta se ale neužívala pro malou účinnost. Byly využívány jiné látky, které pohlcovaly mnohem větší množství páry. Byly to buď sypké látky, nebo později speciální gely. Ty se dodnes užívají v dětských plenkách a dámských hygienických prostředcích. Nevýhodou byla nízká účinnost a nutnost výměny náplně.

Pro domácnosti něco menšího
4 (80%)1