Nevyzpytatelné onemocnění – alzheimer

Onemocnění, kterým v současné době trpí zhruba polovina lidí starších 85 let postihnutých demencí, se nazývá alzheimer neboli alzheimerova choroba. Poprvé toto onemocnění popsal Alois . Příčina vzniku této nemoci dodnes není známá, ovšem její průběh jsme již schopni popsat. Podle odhadů z roku 2000 touto nemocí trpělo okolo dvaceti milionů lidí na světě, v roce 2009 jich bylo napočítáno nejméně třicet milionů. Jen v České republice jím trpí přes sto tisíc osob. Tempo, kterým se rozšiřuje je alarmující, odborníci se obávají, pokud se nenalezne vhodná léčba nemoci, v roce 2050 počet překročí sto milionů. Současná medicína již průběh choroby dokáže zpomalit, ale lék na úplné vyléčení jim prozatím úspěšně uniká. Nejčastěji se nemoc objevuje u zmíněné skupiny lidí starších 85 let, ve věku 65 let nemoc připadá na každého 20. člověka a může se projevit i u mladých lidí. Jsou to však výjimečné případy, na které má vliv dědičnost.

Od zvládnutelného stádia k nezvladatelnému

Alzheimerova choroba má tři stádia, která popisují průběh nemoci. Lehká demence se projevuje tím, že člověk začne zapomínat na věci, které dříve byly automatické, ku příkladu dávkování léků. Nevědí kolikátého je či jaký je den v týdnu, nemohou si vzpomenout na jméno neteře, kterou dlouho neviděli. Bloudí na místech, která jsou známá, objevují se známky deprese, úzkosti a dokonce agresivity. Ztrácí zájem o koníčky a dochází ke změně osobnosti na sobeckou a egocentrickou. Při střední demenci se prohlubují faktory, které jsou typické pro demenci lehkou. Člověk není schopný vykonávat běžné aktivity jako je například vaření, potřebují pomoc jiné osoby při osobní hygieně a oblékání. Největším nebezpečím je toulání a bloudění, neboť se vyskytují mnohé případy, kdy osoba, kterou postihl , odešla na procházku a v nejhorším případě i zemřela. V posledním stádiu člověk duševně i tělesně chátrá, nepoznává blízké, nepřijímá potravu a následuje jen smrt.